Akademi Büro

KAYIT

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz.

AÇIKLAMA

Kaydınızı aşağıdaki bilgilere göre yapınız.

Okul Yöneticisi: Site yöneticisi tarafından verilen kodla kayıt yapabilir. Okul Yöneticisi okula ait tüm düzenlemeleri yapar.

Öğretmen: Öğretmenler kayıtlarını yaptıktan sonra Okul Yöneticisi'ne kayıtlarını onaylatmalıdırlar.

Öğrenci: Öğrenci kayıt onayları Okul Yöneticisi veya Öğretmen tarafından onaylanmaktadır.