Akademi Büro


Nakit Ödemeli Senet Uygulaması

Örnek olayda yer alan bilgilere göre sağ tarafta bulunan kutuları ilgili yerlere sürükleyiniz.
Dikkat! Hatalı/fazladan yazılmış kelimeler bulunmaktadır.

01.10.20__ tarihinde, İzmir'de yaşayan Ahmet YILMAZ yaptığı iş karşılığında Mehmet MERT'ten 150.000TL alacaklı olup, Mehmet MERT adına 01.12.20__ tarihinde ödenmek üzere bir senet(bono) düzenleyecektir. Ahmet Bey İzmir'de yaşadığı için ileride yaşanacak herhangi bir sorun için İzmir mahkemelerinde dava açılacağını bildirmiştir.
Mehmet MERT,
T.C. No: 12345678910
Adres: Ada Mh. 15 Sk. No:15


Doğruluk:

Vade Ödeme Günü Türk Lirası Kuruş No
              
İş bu emre yazılı senedim         mukabilinde tarihinde
Sayın veya emruhavale
Yukarıda yazılı yalnız Türk Lirası
Kuruş kayıtsız şartsız ödeyeceği Bedeli ahzolunmuştur. İş bu emre
yazılı senet vadesinde ödenmediği taktirde müteakip bonolarından muacciliyet kesbedeceğini,
Avukat ücreti dahil Mahkeme masraflarını ödeyeceğimi         İhtilaf vukuunda
Mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleri                
İsim/Ünvan Düzenlenme Tarihi
Ödeme Yeri/Adres Düzenlenme Yeri
V.D: No.su/T.C. Kimlik No          
Kefil          
V.D: No.su/T.C. Kimlik No          01.12.20__
#150.000TL#
01 Aralık 20__
Ahmet YILMAZ
#YÜZELLİBİN#
Nakden
İzmir
Mehmet MERT
Ada Mh. 15 Sk. No:15
12345678910
01.20.20__
Manisa
Aynen
YÜZELLİBİN
150.000