Akademi Büro


Mal Karşılığı Senet Uygulaması

Örnek olayda yer alan bilgilere göre sağ tarafta bulunan kutuları ilgili yerlere sürükleyiniz.
Dikkat! Hatalı/fazladan yazılmış kelimeler bulunmaktadır.

01.06.20__ tarihinde, Manisa Soma'da bulunan ABC BİLGİSAYAR, Metin KAYA'ya 200.000TL değerinde ürün satmıştır. Metin KAYA' 50.000TL kısmını nakit olarak ödemiştir. Geriye kalan tutar için 30 gün vadeli, 01.07.20__ tarihinde kalan borcuna karşılık ABC BİLGİSİYAR'a ürün göndermek üzere bir senet(bono) düzenleyecektir. 
Metin KAYA,
T.C. No: 12345678910
Adres: Ada Mh. 15 Sk. No:15


Doğruluk:

Vade Ödeme Günü Türk Lirası Kuruş No
              
İş bu emre yazılı senedim         mukabilinde tarihinde
Sayın veya emruhavale
Yukarıda yazılı yalnız Türk Lirası
Kuruş kayıtsız şartsız ödeyeceği Bedeli ahzolunmuştur. İş bu emre
yazılı senet vadesinde ödenmediği taktirde müteakip bonolarından muacciliyet kesbedeceğini,
Avukat ücreti dahil Mahkeme masraflarını ödeyeceğimi         İhtilaf vukuunda
Mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleri                
İsim/Ünvan Düzenlenme Tarihi
Ödeme Yeri/Adres Düzenlenme Yeri
V.D: No.su/T.C. Kimlik No          
Kefil          
V.D: No.su/T.C. Kimlik No          30
01.07.20__
#150.000TL#
01 Haziran 20__
ABC Bilgisayar
#YÜZELLİBİN#
Aynen
Manisa
Metin KAYA
Ada Mh. 15 Sk. No:15
12345678910
01.06.20__
Manisa/Soma
Nakden
#200.000#
200.000
150.000
YÜZELLİBİN
İKİYÜZBİN