Akademi Büro

Ofis Kısayolları

Üstte bulunan açıklama veya resimleri en alttaki boş kutulara sürükleyiniz.

Kes
Yeni
Yazdır
Yapıştır
Kaydet
Farklı Kaydet
Yinele


Doğruluk:


Ctrl+X

Ctrl+O

Ctrl+N

Ctrl+P

Ctrl+V

Ctrl+S

F12

Ctrl+Y