Akademi Büro


Kefil ve Vadeli Senet Uygulaması

Örnek olayda yer alan bilgilere göre sağ tarafta bulunan kutuları ilgili yerlere sürükleyiniz.
Dikkat! Hatalı/fazladan yazılmış kelimeler bulunmaktadır.

01.01.20__ tarihinde, Manisa Soma'da bulunan ABC BİLGİSAYAR, Mehmet MERT'e 100.000TL değerinde ürün satmıştır. Mehmet MERT 20.000TL kısmını nakit olarak ödemiştir. Geriye kalan tutar için 31 gün vadeli, 01.02.20__ tarihinde ödenmek üzere bir senet(bono) düzenleyecektir. Ayşe YILMAZ (T.C. No: 32165498798) da bu Mehmet MERT için senede kefil olmuştur.
Mehmet MERT,
T.C. No: 12345678910
Adres: Ada Mh. 15 Sk. No:15


Doğruluk:

Vade Ödeme Günü Türk Lirası Kuruş No
              
İş bu emre yazılı senedim         mukabilinde tarihinde
Sayın veya emruhavale
Yukarıda yazılı yalnız Türk Lirası
Kuruş kayıtsız şartsız ödeyeceği Bedeli ahzolunmuştur. İş bu emre
yazılı senet vadesinde ödenmediği taktirde müteakip bonolarından muacciliyet kesbedeceğini,
Avukat ücreti dahil Mahkeme masraflarını ödeyeceğimi         İhtilaf vukuunda
Mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleri                
İsim/Ünvan Düzenlenme Tarihi
Ödeme Yeri/Adres Düzenlenme Yeri
V.D: No.su/T.C. Kimlik No          
Kefil          
V.D: No.su/T.C. Kimlik No          31
01.02.20__
#80.000#
01 Şubat 20__
ABC Bilgisayar
#SEKSENBİN#
Nakden
Manisa
Mehmet MERT
Ada Mh. 15 Sk. No:15
12345678910
Ayşe YILMAZ
32165498798
01.01.20__
Manisa/Soma
Aynen
#100.000#
#YÜZBİN#